Bezoek aan de Groene Energiefabriek

Afgelopen dinsdag hebben wij, in het kader van ons jaarthema duurzaamheid, een mooie informatieve rondleiding en presentatie gehad bij de Meerlanden in Rijsenhout. De Meerlanden zamelen in, verwerken, hergebruiken en recyclen afval- en grondstoffen. Ook doen ze het groenbeheer, reinigen ze straten, strooien ze bij gladheid én nog veel meer.

Directeur Angeline Kierkels en twee van haar collega’s namen ons eerst mee over het terrein en in het bijzonder langs de Groene Energiefabriek, waar al het ingezamelde GFTe afval wordt verwerkt tot zes mooie producten:

  • Groen Gas dat direct aan het groen gasnetwerk wordt geleverd
  • CO2 dat kan worden gebruikt als groeiverbeteraar in kassen
  • Compost als grondverbeteraar in de tuin
  • Warmte die wordt gebruikt ter verwarming van kassen
  • Water wat wordt gebruikt als sproeiwater bij straatreiniging en om pekelwater te maken
  • En tot slot Citrusbrandstof voor duurzame onkruidbestrijding

Helaas wordt er nog veel GFTe- afval bij het Restafval gegooid, vooral etensresten. Tussen de 30 en 40% van het Restafval bestaat nog uit GFTe en helaas wordt dat gewoon verbrand. De Meerlanden proberen o.a. via voorlichting op scholen en rondleidingen en soms zelfs d.m.v. een festival op eigen terrein de mensen meer bewust te maken van wat er gebeurt met afval en dat afval scheiden wel degelijk zin heeft. En dat het natuurlijk nog beter is als we met z’n allen zo min mogelijk afval creëren.

In de presentatie na afloop en op hun website word goed duidelijk dat de Meerlanden echt een missie hebben: “Als aanjager, kenniscentrum en adviseur nemen we het voortouw om, gezamenlijk met producenten en andere partners in de keten, materiaalkringlopen te sluiten. Op die manier willen wij continu bijdragen aan een circulaire economie en vergroten wij onze positieve impact op onze omgeving. Wij zijn pas tevreden als we zó leven en ondernemen dat het leefgebied schoon is, het afval netjes wordt ingezameld, de straten schoon en heel zijn en de Meerlandenregio ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft.”

We bedanken de Meerlanden voor de goede ontvangst en de inspiratie!

bron: de meerlanden

Winkelwagen