New Generations Service

De jeugd-en jongerencommissie vormt één van de avenues van onze Rotaryclub. Het doel van deze commissie is de band met de jeugd nationaal en internationaal te versterken en programma’s te organiseren voor kinderen uit achterstandsituaties.

Voor ons nieuwe seizoen 2020-2021 hebben we diverse activiteiten op stapel staan.

Weekend voor jong volwassenen ( 21 tot 27 jaar) in hun eerste baan
we willen een of enkele jong volwassenen, die aan het begin van zijn/haar loopbaan staat uitnodigen voor een weekendseminar dat in Rotary kringen bekend staat als RYLA. Dit weekend wordt door Rotary jaarlijks georganiseerd. In dit weekend ga je met leeftijdgenoten nadenken over je loopbaan, de balans tussen werk en vrije tijd en het ontdekken en ontwikkelen van je leiderschapscapaciteiten. De ervaringen van vroegere deelnemers zijn uitermate positief.
De Ryla voor 2021 is wegens Corona helaas geannuleerd, maar voor 2022 staat een nieuwe editie op stapel. Voor meer informatie over Ryla klik hier

Belangstelling om deel te nemen? Neem dan contact op via de button onderaan deze pagina.

Vlielandkamp 2021
Jaarlijks organiseert Rotary Nederland het Vlielandkamp. Dit is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar, voor kinderen die niet op andere wijze op vakantie kunnen. Opgeven kan via onze Rotaryclub. Rotary heeft veel ervaring met het organiseren van deze kampen en kinderen komen er dolenthousiast van terug. Voor meer informatie over het Vlielandkamp klik hier
Wil je iemand opgeven? Neem dan contact op via de button onderaan deze pagina.

Let op: het vlielandkamp 2021 is inmiddels volgeboekt!

Internationaal uitwisselingproject jongeren

Rotary organiseert deze uitwisselingsprojecten al een groot aantal jaren. Een buitenlandse jongere, 16-19 jaar, krijgt de kans een jaar lang in Nederland door te brengen, hier de school te bezoeken. De jongere wordt ondergebracht bij een drietal Rotarygezinnen, elke keer 3 tot vier maanden. Per jaar in augustus komen zo’n 25 jongeren naar Nederland. Zij sluiten hun buitenlandse jaar in juni af met een trip door Europa. Een Rotaryclub kan zich opgeven een jongere op te vangen voor een jaar en verwerft daarmee ook het recht een jongere uit te zenden.
Afgelopen jaar was Regina uit Mexico te gast bij Rotary Sassenheim en we zonden Tijmen uit Noordwijkerhout uitzenden naar Nieuw Zeeland.
Onze club is van plan in het jaar 2022-2023 opnieuw een jongere te ontvangen. Dan mogen we ook iemand uitzenden. Belangstelling? Neem dan contact op via de button onderaan deze pagina.

Thema Rotary Sassenheim 2020-2021 Natuur
De natuur staat volop in de belangstelling door alle zorgwekkende mededelingen over de klimaatverandering. Het is dan ook niet voor niets dat het jaarthema van onze club dit jaar “de Natuur” is. Onze commissie is nog aan het broeden op ideeën hoe dit thema voor onze jeugd in Sassenheim nader vorm te geven. U leest er meer van binnenkort op deze website.

Jules de Vries

Contact

Jules de Vries, voorzitter Jeugdcommissie

Neem contact op