Community service

Het doel van Community Service is, de schakel zijn tussen de fundraising activiteiten en de goede doelen.

Daarbij is Fellowship (onderling vertrouwen, openheid, vriendschap) een belangrijke pijler en noodzakelijk om een fundraising project goed te laten slagen. Met veel plezier en inzet van ieders eigen expertise een activiteit op poten zetten, geeft ontzettend veel voldoening.

Maatschappelijk betrokken zijn, is iets wat ieder hier in de club ook met elkaar verbindt. Want samen is meer mogelijk!

In de loop van de jaren hebben wij al veel voor de lokale en internationale gemeenschap kunnen doen. En, door middel van het deelnemen aan projecten en/of het werven van fondsen hiervoor, willen we dat ook graag blijven doen.

Onze voorkeur gaat hierbij uit naar projecten die zich dichtbij huis afspelen. Heb je een aanvraag dan kun je deze indienen via de Stichting Community Service. Deze is in het leven geroepen door de Rotaryclub Sassenheim voor de financiering van goede doelen projecten.

Het bestuur van de Rotaryclub is tevens het bestuur van deze stichting. Alle inkomsten (uit acties en fondsenwerving) en uitgaven aan projecten lopen via deze stichting.

Om te voorkomen dat je een aanvraag doet die niet voldoet aan de door de stichting opgestelde criteria, geven wij hieronder een overzicht. Wij doen dit om teleurstelling en onnodig werk te voorkomen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Criteria:

1. Een aanvraag indienen:

 • schriftelijk via het e-mailadres van de secretaris van de Rotaryclub Sassenheim: secretaris@rotary-sassenheim.nl door een persoon, organisatie of stichting gevestigd in Nederland, die tevens verantwoordelijkheid neemt voor de voortgangs- en eindrapportage;

2. Benodigde informatie:

 • Concrete situatieschets over de problematiek/doel;
 • Het benodigde bedrag of de benodigde menskracht;
 • De financiële positie: de organisatie van het project dient te beschikken over een controleerbaar (financieel) jaarverslag of gelijkwaardig document voor kleinere organisaties;
 • De benodigde termijn;

3. Voorwaarden aan project/bijdrage:

 • De verstrekte bijdrage mag alleen worden aangewend voor het in de aanvraag omschreven project;Het project moet gedragen worden door een groep minimaal bestaande uit 5 personen;
 • Voor internationale projecten geldt dat deze moeten passen binnen de Areas of Focus van Rotary International
 • Het project dient een concrete activiteit met een zichtbaar resultaat te zijn;
 • Stichting Community Service Rotary Sassenheim draagt niet bij aan exploitatiekosten;
 • De bijdrage van de Stichting Community Service Rotary Sassenheim wordt uitgekeerd zodra het eindverslag is ontvangen en goedgekeurd;
 • Als blijkt dat de bijdrage van de Stichting Community Service Rotary Sassenheim niet of niet in zijn geheel nodig is, dan wordt de betaling dienovereenkomstig aangepast;

4. Verslaglegging en verantwoording:

 • De aanvragende partij verleent door de acceptatie van de bijdrage van de Stichting Community Service Rotary Sassenheim toestemming om foto’s van de activiteit en/of het eindresultaat te plaatsen op de website of andere uitingen van de Stichting Community Service Rotary Sassenheim en Rotaryclub Sassenheim;
 • De aanvragende partij mag alleen na mondelinge toestemming foto’s van de activiteit en/of het eindresultaat waarbij leden van de RC herkenbaar zijn plaatsen op de website of andere uitingen;
 • Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één maand na afloop of realisatie van het project ontvangen wij van de aanvragende partij een kort inhoudelijk verslag, foto’s (in jpeg formaat) en een financieel verslag;

Hoe behandelen wij je aanvraag

Zodra je aanvraag binnen is zal Community Service je aanvraag bespreken en de beslissing delen met Rotaryclub Sassenheim. Bij grote projecten gebeurt dat door de hele club. Community Service stelt jou op de hoogte van de beslissing.

Door de wijze waarop Rotary Sassenheim is georganiseerd moet je rekening houden met een iets langere doorlooptijd. Houd rekening met een doorlooptijd van drie maanden voor je antwoord krijgt op uw verzoek.