Over ons

Wat doen we?

We zijn een enthousiaste en diverse groep maatschappelijk betrokken mensen die graag iets doen voor de samenleving. Waar we kunnen zetten we onze werktalenten en een deel van onze eigen tijd in voor de club en het goede doel, hierbij inspireren wij elkaar en versterken we onze onderlinge band. Binnen onze club streven we naar een diverse representatie van verschillende beroepen en dit beperkt zich dus uitdrukkelijk niet tot ondernemers. Benieuwd wie onze leden zijn?

Onze meest recente activiteiten kun je terugvinden op onze actief pagina 

Lees ook eens het verhaal achter Rotaryclub Sassenheim wat in de krant heeft gestaan.

Wat levert een lidmaatschap je op?

Wie kunnen dat beter verwoorden dan deze twee.....

Schermafbeelding 2021-04-13 om 16.25.20

'We zijn een actieve club mensen, met ieder zijn eigen (vak)kennis die graag iets doen voor de samenleving’, start bloemiste Carol Verdegaal. ‘Want samen is meer mogelijk! Voor mij zijn de veelzijdigheid aan leerervaringen van een diversiteit aan collega-ondernemers en de vriendschappen heel erg verrijkend. Dat ik daarnaast voor een ander iets kan betekenen, zowel lokaal, nationaal én internationaal, is fantastisch.

Voorzitter Rob Oudshoorn beaamt: ‘Het ontmoeten van ondernemers uit andere beroepsgroepen is inderdaad een waardevolle bijkomstigheid van de goede dingen die we bij de Rotary doen.

Het draait niet alleen om het ondersteunen van goede doelen, maar juist ook om het leren kennen van andere ondernemers en daar vriendschappen mee opbouwen. Ik ben van nature vrij op mezelf en heb best getwijfeld of het lidmaatschap bij me zou passen. Me openstellen bij mensen die ik niet goed ken ligt niet in mijn aard, maar dat heb ik inmiddels heel goed ontwikkeld. In mijn bollenexportbedrijf had ik contacten over de hele wereld, maar die kwamen nagenoeg nooit op het niveau van vertrouwelijkheid en loyaliteit die ik binnen de Rotary heb mogen ervaren. Wat je geeft, krijg je terug. We stáán voor elkaar, hebben hetzelfde DNA en die band heeft zich al vaak bewezen.’

Download het hele artikel hier.

Avenues of Service: 

Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (vriendschap) met één visie: Service above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldwijde  fundraising-projecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis. De Rotary organisatie rust op een vijftal pijlers, de zogenoemde Avenues of Service:

Community Service

Door middel van het deelnemen aan projecten en/of het werven van fondsen hiervoor, hebben wij al veel voor de lokale en internationale gemeenschap kunnen doen. En dat willen we natuurlijk ook graag blijven doen! Zie hier onze meest recente projecten.

Onze voorkeur gaat hierbij uit naar projecten die zich dichtbij huis afspelen. Heb je een aanvraag dan kun je deze indienen via de Stichting Community Service. Deze is in het leven geroepen door de Rotaryclub Sassenheim voor de financiering van goede doelen projecten.

International Service

Rotary is een grote wereldwijde organisatie waarbij internationale contacten een belangrijk ankerpunt zijn.

Vanuit international service werken wij samen met clubs over de hele wereld met als doel het bevorderen van vriendschap, samenwerking en inspiratie. Onze club heeft hierin een directe samenwerking met Rotaryclub Stolzenau in Duitsland.

Vocational Service

Deze service is het kloppende hart binnen onze club en geeft invulling aan de behoefte om geïnspireerd te worden, je eigen horizon te verbreden zowel zakelijk als privé en te groeien als mens door en met elkaar.

Dit gebeurt onder andere door lezingen van en bedrijfsbezoeken aan externe partijen. Maar zeker ook door de levensberichten, de beroepspraatjes en de onderlinge bedrijfsbezoeken. Zie ook onze actief pagina 

Youth Service

De jongeren hebben de toekomst! Het doel van deze commissie is de band met jongeren en jong volwassenen nationaal en internationaal te versterken en programma’s te organiseren voor kinderen uit achterstandsituaties.

Rotary heeft ook al jaren een heel goed uitwisselingsprogramma voor jongeren. Ook onze club heeft diverse keren een buitenlandse scholier(e) voor een jaar op bezoek gehad. Deze jongeren verbleven bij ons in gastgezinnen en gingen naar de lokale middelbare school. Ook zijn er een aantal nederlandse jongeren voor een schooljaar op uitwisseling gegaan naar het buitenland. Het zijn echte levenservaringen!

Club service

Club Service omvat eigenlijke alle activiteiten die het, in de ruimste zin van het woord, goed functioneren van onze club bevorderen. Daaronder wordt verstaan: een goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, samenwerking, persoonlijke inzet, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma.

 

Winkelwagen