Aandacht voor mentaal welbevinden

Het was een mooi en goed bezoek die Gouverneur Wendy Boog aan onze club bracht. Vanuit het overkoepelende rotary thema “Create hope in the world”, bracht zij het thema “mentaal welzijn” bij ons onder de aandacht. Het is een thema die haar aan het hart gaat:

Drie miljoen Nederlanders ervaren problemen op het gebied van mentaal welzijn. En zeker ook onder jongeren is er een grote categorie die het moeilijk heeft. Soms zo moeilijk dat suïcide voor hun de enige uitweg lijkt. En er is gebleken dat een overgroot deel daarvan voorafgaande aan de levensbeeïndiging nog nooit gepraat heeft over zijn problemen en gedachten. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor psychische problemen, dat we het binnen de samenleving gaan herkennen en erkennen, en dat mensen zich veilig genoeg voelen om erover te durven praten en dat ze ook weten waar ze naar terecht kunnen met hun zorgen.

Wendy vroeg ook aan onze club in hoeverre wij oog hebben voor het mentaal welbevinden binnen de club. En in hoeverre wij het gevoel hebben er over te kunnen praten binnen de club. Het blijkt dat we allemaal wel min of meer het gevoel hebben dat we er over kunnen praten, dat we er oog voor hebben en er ook ruimte aan geven en dat het veilig is binnen de club…… Maar er is altijd ruimte voor verbetering en deze avond heeft ons er zeker weer bewuster van gemaakt.

Wendy Boog Gouverneur D1600