TUINMEUBILAIR VOOR BELEVINGSTUIN

Dementie op jonge leeftijd heeft veel impact op het leven met vaak grote en ingrijpende gevolgen voor zowel degene die dementie heeft als voor zijn naasten” 

Daarbij is het zo dat zij vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met veel hulp van hun naasten (de informele hulp) en professionals zoals de casemanagers van de thuiszorg. Als het thuiswonen echt niet langer gaat volgt er een verblijf in een woonzorgcentrum zoals Bernardus.

Daar is een afdeling speciaal voor dementie op jonge leeftijd. Deze jongere mensen hebben veel behoefte aan beweging en activiteit. Ze moeten naar buiten kunnen. Zelfstandig gaat dat vaak niet meer. Daarom heeft Bernardus een afgesloten beweegtuin gemaakt. Het is een pluktuin, met groenten en kruiden die ook vanuit de rolstoel bereikbaar is. Het is een beweegtuin, met wandelpaden waar je over kan lopen om je energie kwijt te raken. Het is een zinnenprikkelende tuin, veel kleuren bloemen, vlinders en insecten. Een tuin waar je ook tot rust kan komen.

Die tuin werkt.

Bezoek is aantoonbaar stress verlagend.

Een groene omgeving verlaagt de bloeddruk.

De prikkelingen remmen het dementieproces.

Nieuwe contacten worden gelegd omdat veel mensen en groepen actief zijn in de tuin.

Die tuin biedt zingeving; maakt de afbrokkeling van je leefwereld enigszins dragelijk.

Die tuin had dringend behoefte aan nieuw meubilair en wij als Rotaryclub Sassenheim hebben besloten hiervoor zorg te dragen.

Uit de opbrengsten van de Zandvoortse racedag hadden wij nog een bedrag beschikbaar. Daarnaast hebben wij bij het District waartoe onze Rotaryclub behoort een pitch gehouden voor de Belevingstuin, hetgeen ons € 1.900,– opleverde.

Met een extra bijdrage vanuit Rotary Sassenheim hebben wij uiteindelijk een bedrag van € 5.000,– toe kunnen zeggen voor de aanschaf van het meubilair.

Binnenkort zal het meubilair worden geplaatst.