Bestuurswisseling 2022

Ook in het voorzittersjaar van Willem Heemskerk heeft Covid-19 een impact gehad op de mogelijkheden van de club. Toch kijkt hij tevreden terug op een goed en kleurrijk jaar waarin vooral ook de onderlinge verbinding, na twee jaar grotendeels online, weer even goed op de kaart is gezet. Ook kijkt hij terug op de succesvolle en kleurrijke amaryllis actie waarbij een mooi bedrag voor de beweegtuin voor de Bernardus is opgehaald. Helaas moest het streetgolf evement nog een jaartje uitgesteld worden maar hij heeft er alle vertrouwen in dat dat in het komende jaar door kan gaan.

Tevreden en met alle vertrouwen heeft Willem afgelopen zaterdag dan ook de voorzittersketting en -hamer overgedragen aan de nieuwe club-voorzitter Gerard van Stein. Gerard had voor de leden van de club en hun partners een leuke dag georganiseerd in zijn geboortestad Alkmaar. Met een mooie rondvaart door de stad en een interessante rondleiding door de prachtig bloeiende Hortus Botanicus sloten we de dag af met een heerlijk buffet.

Gerard zal het komende jaar de club leiden aan de hand van het jaarthema Duurzaamheid. Hij heeft de verschillende avenues binnen de club al aan de gang gezet om dit thema verder uit te werken. Het plan is om er een meerjarig thema van de maken.

We wensen Gerard veel succes het komende bestuursjaar en hebben er alle vertrouwen in!