Rode Loper Park Rusthof geopend

Op vrijdagmiddag 14 april onder het genot van een lengtezonnetje, hebben de Burgemeester van Teylingen Carla Breuer en Wethouder Heleen Hooij de hoofdingang van Park Rusthoff, de Rode Loper feestelijk heropend. De herinrichting van de hoofdingang is het sluitstuk van een reeks projecten die de Stichting Beheer Park Rusthoff de afgelopen 10 jaar heeft uitgevoerd. Het monumentale park is daarmee klaar om nieuwe geschiedenis te schrijven.

vlnr. Burgemeester Carla Breuer, voorzitter Park Rusthoff (en Rotarian) Paul ten Velde, wethouder Heleen Hooij

Na de grote revitalisatie van het park rond 2002 resteerden er een aantal plaatsen die toentertijd budgettair niet haalbaar waren. Successievelijk zijn die de afgelopen jaren uitgevoerd, zoals de entree bij de Hema, de herinrichting van de Kerklaan en het Ooievaarseiland. Als laatste resteerde de herinrichting van de Rode Loper, waar vanaf 2010 de zorgen toenamen vanwege conditie van de linden. Regelmatige inspectie van de bomen wees uit dat de conditie aan het teruglopen was. Er werden meer en meer holle ruimten geconstateerd en in de periode tot 2019 moesten al twee linden worden gekapt om de veiligheid voor bezoekers te borgen. Ook moesten de resterende linden worden gekandelaberd omdat de stammen de lange zware taken niet meer konden dragen.

In 2019 heeft de Stichting Beheer Park Rusthoff op advies van landschapsarchitect BoschSlabber een projectplan opgesteld om de resterende linden te kappen en te vervangen door nieuwe forse linden om het beeld van een lindelaan te herstellen. Projectleider Erik van ’t Hof daarover; ‘Dit was vooral een uitdaging om de fondsen bij elkaar te krijgen. We zijn daarom heel blij met de financiële steun die we in eerste instantie hebben gekregen van de Provincie Zuid-Holland, Holland-Rijnland en natuurlijk de Stichting Vrienden Park Rusthoff. Daarmee hadden we de basis om het project te realiseren.’

Het verkrijgen van de vergunning was uiteindelijk lastiger dan het vinden van het fondsen. Het park heeft een monumentale status en dat vraagt natuurlijk een zorgvuldige afweging. De Stichting Oud Sassenheim is in die periode zeer behulpzaam geweest in het traject van de Erfgoedcommissie. Met B&W is vervolgens goed overleg gevoerd over het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak, want het kappen van monumentale bomen ligt altijd zeer gevoelig. Uiteindelijk werd in februari 2022 de vergunning verleend en kon de uitvoering door de firma Hoek uit Voorhout beginnen.

Bij de feestelijk heropening memoreerde de voorzitter Paul ten Velden (van Stichting Beheer Park Rusthoff) het traject dat was doorlopen en bedankte de instanties die dit financieel mogelijk hebben gemaakt. Ten Velden; ‘Zoals vaak het geval in projecten zijn de kosten hoger dan vooraf gedacht. De Luikse keien waren in 2019 niet voorzien, net zoals de vervanging van de oude banken op de Rode Loper. We zijn dan ook heel blij met de extra financiering vanuit o.a. de Rotaryclub Sassenheim (door middel van de verkoop van Amaryllis-schalen), de Kringloopwinkel Voorhout en het Jacoba van Beieren Fonds. Dit heeft geresulteerd in een zeer geslaagde herinrichting.’

Burgemeester Carla Breuer prees ook het resultaat van de herinrichting en benadrukte dat de gemeente heel blij is met de Stichting Beheer Park Rusthoff die met al haar vrijwilligers het park jaar in, jaar uit zo mooi weet te onderhouden.

Na de openingsceremonie waarbij de burgemeester en wethouder een fleurige slinger van wingerd met daarin verwerkt rode germini’s hadden doorgeknipt, werd de nieuwe Rode Loper door de aanwezigen bekeken. Gerard Rutgrink die de uitvoering namens het park had begeleid daarover: ‘We hebben het gebied rondom de Rode Loper wat spannender gemaakt door een groot vak met planten aan te leggen. Door extra rododendrons te planten wordt het zicht op het geparkeerde blik weggenomen en vanaf de Rode Loper ga je het park in langs een border met verschillende heesters volgens een beplantingslijst van Zocher, de architect die het park ooit heeft ontworpen.’ Het is duidelijk dat de inspanningen bij alle bezoekers in goede aarde vallen.

bron: www.parkrusthoff.nl

Winkelwagen